Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας - Κεραμιδάς Γεώργιος

Κεραμιδάς Γεώργιος

Ο Γιώργος Κεραμιδάς είναι ιδρυτής και διευθυντής εκπαίδευσης της G.KERAMIDAS (Coaching – Consulting – Training). Δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Προσωπικής Ανάπτυξης. Είναι διαπιστευμένος Coach (ACC) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό (ICF) και Πιστοποιημένος Σύμβουλος Νεύρο - Γλωσσικού Προγραμματισμού (American Board of NLP). Συμμετέχει ως ομιλητής σε συνέδρια & ημερίδες και επί πολλά έτη συμβουλεύει & εκπαιδεύει εταιρείες και εργαζομένους σε θέματα εταιρικών στόχων, διαχείρισης αλλαγής κουλτούρας, επικοινωνίας, ηγεσίας, παρακίνησης εργαζομένων, ομαδικότητας, ενδυνάμωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Ως Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης, έχει βοηθήσει ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα να επιτύχουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους. Συνεργάζεται με πολιτικά πρόσωπα ως επικοινωνιολόγος και παραδίδει μαθήματα Public Speaking & Art Coaching σε δημόσιους ομιλητές και καλλιτέχνες. Έχει τιμηθεί τρεις φορές για τη συμβουλευτική και εκπαιδευτική του προσφορά και είναι συγγραφέας του βιβλίου «10 Βήματα Μπροστά», όπου παρουσιάζει τα 10 βήματα που θα μας φέρουν πιο κοντά στους στόχους μας.
Επικοινωνία:
Θεάσεις: 23 | Σχόλια:.
ΑΡΧΗ