Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας - Ξηντάρας Παναγιώτης

Ξηντάρας Παναγιώτης

Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επίτιμος σχολικός σύμβουλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (του κλάδου των φιλολόγων). Γεννήθηκε στους Βουτιάνους της Σπάρτης το 1948 και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Έχει λάβει μέρος σε αρκετά συνέδρια ως ανακοινωτής. Έχει παρακολουθήσει δεκάδες επι-μορφωτικά σεμινάρια κι έχει συμμετάσχει σε πολλά ως εισηγητής. Δίδαξε επί έντεκα έτη ως επιμορφωτής των καθηγητών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα Τρίπολης, Γ΄ Αθήνας και Μυτιλήνης. Υπηρέτησε σε όλες τις θέσεις της εκπαιδευτικής ιεραρχίας: καθηγητής, διευθυντής γυμνασίου, υποδιευθυντής λυκείου, προϊστάμενος της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αργολί-δας, τμηματάρχης στη Διεύθυνση Σπουδών του υπουργείου Παιδείας, υπεύθυνος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης του υπουργείου Παι-δείας, σχολικός σύμβουλος φιλολόγων νομού Μεσσηνίας επί οκταετία, αναπληρωτής διευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέ-ντρου Τρίπολης και προϊστάμενος επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Επικοινωνία: pnxintaras@sch.gr
Θεάσεις: 59 | Σχόλια:

Λογοτεχνικό Τμήμα

  1. ''Η πορεία της σκέψης...'
...
  2. Προγράμματα Π.Δ.Σ.'',2002
...
  3. Διδακτορ. διατριβή, (1), τ. 1
...
  4. Χρονογάφημα Αργους
...
  5. ΞΗΝΤΑΡΑΣ-ΤΣΑΓΚΑΣ, [Παλούκας]
...
  6. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ''Μουσείο-σχολείο''
...
  7. ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
...
  8. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ -
...


.
ΑΡΧΗ